FINNEBYEN

122 finske træhuse i Århus

 

| Aktuelt | Finnebyen er ... | Oversigt | Opslag | Foreningen | Historien | Kontakt |


Bestyrelsesformandens beretning 2002 

Formandsberetning til generalforsamling 16-04-2002

Er der noget så smukt, som Finnebyen i forårssolen, når haverne får farver af buske og blomster, fuglene prøver skalaerne af, og finnebyfolket går i aktivitet i haverne, lægger fliser og bygger til?

Det fremgår med al tydelighed, at vi her i Finnebyen er fyldt med energi og gode ideer - og tidskalenderen fyldt op til bristepunktet.

Derfor må det også erkendes, at foreningen ikke i det forløbne år har kunnet leve op til alle de forventninger og forpligtelser, som vi som bestyrelse er sat til at varetage.

Årets gang:

  1. Vi fik ikke arrangeret den traditionelle sommerudflugt.
  2. Sommerfesten blev til en Høstfest den 29.09.2001.
    Vi skønnede, at det var det bedste tidspunkt – og resultatet var da også en stor succes. Måske skal vi fremover satse på at placere festen lidt sent på sommeren??
  3. Nytårskoncerten i Musikhuset, som vi plejer at få lov til at deltage i på favourable vilkår, fik vi ikke arrangeret i tide – det er min fejl!
  4. Vinterfesten, som ellers plejer at være et tilløbsstykke, måtte vi desværre aflyse på grund af manglende tilslutning
  5. Fastelavnsfesten den 10. februar blev til gengæld en stor succes!

Nu må vi se fremad, og få indhentet det forsømte i det kommende år.

Vise os som den aktive forening, der kan feste og lave forandringer i fællesskab og god ånd!

Tænk på vores 50 års jubilæumsfest og Finnebybogen!

Her viste vi noget af, hvad finnebrædder og fællesskab kan rykke!

Til sidst vil jeg sige, at vi i al fald har sparet en hel del på aktivitetskontoen i det forløbne år, så jeg forventer, at kassereren har nogle meget positive kommentarer til regnskabet – og dermed, at vi jo nok skulle have lidt midler at lege med i det kommende år.

Formand
Knud Dall
Hammer Odde 4

Læs også: Finneposten >>