FINNEBYEN

122 finske træhuse i Århus

 

| Aktuelt | Finnebyen er ... | Oversigt | Opslag | Foreningen | Historien | Kontakt |


Grundejerforeningen 

Grundejerforeningens bestyrelse:
(Email-adresserne er omskrevet for at begrænse risikoen for spam.
Erstat "[snabel-a]" i mail-adresserne med "@")
 

Henrik Faaborg
(email: henrikfaaborg[snabel-a]finnebyen.dk)
Svanekevej 5
4010 3018
Formand
Kirsten Nellemann Nielsen
Rytterknægten 9
(kineni[snabel-a]hotmail.com
2229 3410
Næstformand
Kristian Tylén
(email: kristylen[snabel-a]yahoo.com)
Åkirkebyvej 4
8620 2483 / 2645 5032
Kasserer
Jesper Moesbøl
(email: Jesper.Moesboel[snabel-a]uvm.dk)
Arnagervej 7
8624 1761
Medlem af bestyrelsen
Arne Tannebek
(email: tannebek[snabel-a]finnebyen.dk)
Due Odde 5
8610 1067
Medlem af bestyrelsen
Kirsten Elley
(email: kirsten.elley[snabel-a]jp.dk)
Due Odde 3
8645 4579
Suppleant
Jeppe Seirup
(email: jeppeseirup[snabel-a]gmail.com)
Arnagervej 5
3069 9141
Suppleant

Revisor: Knud Dahl, Hammer Odde 4
Revisorsuppleant: Henrik Andersen, Svanekevej 5


Grundejerforeningen har eksisteret siden 1948.

Grundejerforeningen udgiver Finneposten, hvor alle beboere i området kan komme med indlæg.
Redaktør: Arne Tannebek.

Det er også Grundejerforeningen, der har etableret denne Internet hjemmeside.

Gennem medlemskabet får man adgang til en række fordele, f.eks.:

Desuden varetager bestyrelsen beboernes interesser i det omfang, det er muligt.
Der afholdes generalforsamling hvert år i marts/april måned.

Kontingentet er 200 kr (100 kr for pensionister) pr. husstand pr. år.

Grundejerforeningens vedtægter

Grundejerforeningens vedtægter findes her i forskellige formater:


Finnebyens forsamlingshus

Forsamlingshuset på Bornholmsvej 1 ejes af Foreningen Folkedansen af 1945.
Udlejningen administreres af:
Poul-Erik Bidstrup
Tlf.: 28465325 (træffes bedst mellem kl. 18 og 20)