FINNEBYEN

122 finske træhuse i Århus

 

| Aktuelt | Finnebyen er ... | Oversigt | Opslag | Foreningen | Historien | Kontakt |


Historien 

Se også: Bogen om Finnebyen

I 1945 efter krigen manglede Århus ca. 1100 boliger. I 1947 til 1948 rejstes Finnebyen, i alt 122 finske træhuse på hver 56 kvadratmeter, nogle med fuld og andre med halv kælder.
Husene blev indkøbt af kommunen, med salg for øje.
Den oprindelige pris var 27.000 kr med 1.200 kr i udbetaling, grunden kostede 2.500 kr.

Oprindelig havde husene én af 4 farver: rød, blå, gul eller grøn.

I starten havde Finnebyen både en brugs (med kolonialbutik, slagter og mejeriudsalg), et bibliotek og en børnehave. Af disse er kun børnehaven tilbage. Brugsen bruges nu af spejderne, og biblioteket er blevet til kontor.

For at forhindre at kvarteret endte som slum, med dårligt vedligeholdte eller direkte rådne huse, var der lavet en klausul, hvorefter kommunen kunne købe husene og grundene tilbage efter 40 år, altså i 1988. Grundene skulle købes tilbage til den oprindelige pris, og huset til en vurderet pris. Det viste sig imidlertid hurtigt, at de som købte hus i Finnebyen var gode og omhyggelige med husene, og i 1973 begyndte grundejerforeningen at arbejde målrettet for at få fjernet tilbagekøbsklausulen. Efter lange og seje forhandlinger lykkedes det: i 1974 vedtog byrådet at slette tilbagekøbsklausulen.

Forsamlingshuset på Bornholmsvej 1 blev bygget i 1951 af Finnebyens beboere. Huset var en tidligere barak fra krigens tid, som blev afhentet i Ålborg af en vognmand, der selv boede i Finnebyen. Blandt aktiviteterne var søndagsskole, danseskole, gymnastik, fester, foredrag og film. Men foreningslivet døede ud, og i 1958 trådte forsamlingshuset i likvidation og blev overtaget først af grundejerforeningen Katrinebjerg og senere - i 1974 - af foreningen Folkedansen af 1945. Huset kan stadig lejes til fester og arrangementer og er således stadig ramme om en del af Finnebyens sociale liv, bl.a. grundejerforeningens fester, generalforsamling og lignende.