FINNEBYEN

122 finske træhuse i Århus

 

| Aktuelt | Finnebyen er ... | Oversigt | Opslag | Foreningen | Historien | Kontakt |


Kalender
 


Fælles arrangementer i Finnebyen 2012:

18.8.12: Sommerarrangement

14.9.12: Sangaften i forsamlingshuset

14.10.12: Æblemost-arrangement

29.10.11: Fællesspisning

13.11.12: Kreativ aften i forsamlingshuset