FINNEBYEN

122 finske træhuse i Århus

 

| Aktuelt | Finnebyen er ... | Oversigt | Opslag | Foreningen | Historien | Kontakt |


Vinterfest 2005

 

22. januar 2005 var der vinterfest i Finnebyens Forsamlingshus.

Her følger en række billeder fra aftenen: